Thông tin về hàng vạn lô đất tái định cư, cũng như hàng trăm lô đất lớn dành để kêu gọi đầu tư đã được Đà Nẵng công khai trong công văn minh bạch quỹ đất.

Hàng vạn lô đất tái định cư và hàng trăm lô đất lớn được Đà Nẵng công bố trong công văn minh bạch quỹ đất /// Ảnh: Hoàng Sơn

Ngày 28.9, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng cho biết thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đơn vị vừa có văn bản công khai thông tin, do trung tâm quản lý.Cụ thể, về quỹ đất tái định cư hiện nay, TP.Đà Nẵng có 23.458 lô, trong đó, có 15.607 lô đã có mặt bằng, 7.851 lô chưa có mặt bằng.Trong quỹ đất tái định cư, Q.Cẩm Lệ có 3.770 lô với 3.328 lô đã có mặt bằng và 442 lô chưa có mặt bằng; Q.Hải Châu có 251/251 lô đã có mặt bằng; Q.Thanh Khê có 93/93 lô đất đã có mặt bằng; Quận Sơn Trà có 1.884 lô, với 1.590 lô đã có mặt bằng, 294 lô chưa có mặt bằng.Quận Ngũ Hành Sơn có 8.078 lô đất tái định cư, trong đó 3.781 lô đã có mặt bằng, 4.297 lô chưa có mặt bằng; Quận Liên Chiểu có 4.055 lô đất tái định cư với 3.385 lô đã có mặt bằng, 670 lô chưa có mặt bằng.

Còn H.Hòa Vang có 5.327 lô đất tái định cư với 3.179 lô đã có mặt bằng, 2.148 lô chưa có mặt bằng.Trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 247 khu đất lớn đã có mặt bằng, với diện tích hơn 1,3 triệu m2. Cụ thể, Q.Cẩm Lệ có 55 khu đất (diện tích hơn 375.000 m2); Q.Hải Châu có 11 khu đất (diện tích hơn 114.000 m2).Q.Thanh Khê có 3 khu đất (diện tích hơn 9.000 m2); Q.Sơn Trà có 71 khu đất (diện tích hơn 202.000 m2); Quận Ngũ Hành Sơn có 52 khu đất (diện tích hơn 221.000 m2); Q.Liên Chiểu có 21 khu đất (diện tích hơn 120.000 m2); H.Hòa Vang có 34 khu đất (diện tích 295.000 m2).Theo UBND TP.Đà Nẵng, việc công khai minh bạch thông tin quỹ đất nhằm giúp cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin liên quan về đất đai làm cơ sở cho việc phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như việc nhận đất tái định cư được thuận lợi.