Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 142 triệu USD, triển khai từ năm 2024 – 2029.
Hà Tĩnh sẽ có đô thị thích ứng biến đổi khí hậu hơn 142 triệu USD

Ảnh minh hoạ

Mới đây, đoàn công tác Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã làm việc với TP Hà Tĩnh và đi kiểm tra thực địa một số địa điểm thuộc Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố.

Dự án gồm 4 hợp phần chính, cụ thể:

Hợp phần 1: Xây dựng hệ thống kênh và cống thoát nước hoàn chỉnh cho thành phố Hà Tĩnh hiện hữu.

Hợp phần 2: Mở rộng khả năng dự trữ và tiêu thoát nước cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận phía Tây và Tây Nam.

Hợp phần 3: Phát triển hệ thống đường giao thông kết nối khu vực thích ứng với biến đổi khí hậu

Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực (sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của ADB).

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là hơn 142 triệu USD. Trong đó nguồn vốn vay ODA của ADB là hơn 100 triệu USD (chiếm 70,61%); còn lại là nguồn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện dự án trình các bộ, ngành liên quan thẩm định, tổng hợp để tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến các hạng mục dự án sẽ được triển khai thi công, xây dựng từ năm 2024 – 2029.