CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HARUMI
Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Du, Thị Trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0868.009.066
Email: info@harumi.com.vn